Blogs van ThreadStone

4 op de 5 websites lopen nog steeds risico

4 op de 5 websites lopen nog steeds risico

Om cybersecurity bij Zakelijk Nederland op de agenda te zetten en te verbeteren, is de campagne Veilig Zakelijk Internetten in het leven geroepen. Een van de (belangrijke) onderdelen binnen deze campagne is een scan van websites en bedrijfsnetwerken door onze Threadscan. En de voorlopige resultaten laat zien dat er nog best wat werk is te doen.

Stel de juiste vragen m.b.t. security!

Stel de juiste vragen m.b.t. security!

Om de beste maatregelen te kunnen treffen, is het van belang dat je de juiste vragen stelt; aan je IT-partner, aan derden waar je mee samenwerkt, maar ook aan de mensen binnen je eigen onderneming.

Wat gaat het Digital Trust Center doen?

Wat gaat het Digital Trust Center doen?

De overheid vindt dat het bedrijfsleven meer weerbaar moet worden tegen cyberaanvallen en dat het beveiligingsniveau en de kennis ervan omhoog moet. Daarom moet er volgens de minister een Data Trust Centre (DTC) komen, die daarbij gaat helpen. Maar hoe en wat, is nog onduidelijk.

De ketenverantwoordelijkheid in cybersecurity; groot helpt klein!

De ketenverantwoordelijkheid in cybersecurity; groot helpt klein!

We hebben het al vaker gezegd: je hebt een dorp nodig om ‘Online Nederland’ goed te beveiligen. En in dat dorp is iedereen verantwoordelijk voor elkaar. Dus laten we vooral elkaar helpen!

Eendracht maakt macht

Eendracht maakt macht

Er is kennis nodig. Kennis over de regelgeving, kennis over technische oplossingen, maar ook over organisatorische veranderingen die nodig zijn. Daarin ligt een rol voor ons allemaal weggelegd.