Samen met juristen, accountants, brancheverenigingen, IT partijen en verzekeraars geven we volledig inzicht!

Samen met juristen, accountants, brancheverenigingen, IT partijen en verzekeraars geven we volledig inzicht!

We hebben het hier vaak over de twee kanten van informatiebeveiliging: aan de ene kant technische maatregelen en aan de andere kant de organisatorische maatregelen. Met de invoering van de AVG is veel aandacht geschonken aan de organisatorische maatregelen, maar de technische kant bleef en blijft achter. En wij zijn niet de enigen die dat zien.

Voor de invoering van de AVG hebben veel juristen de vraag gekregen hoe bedrijven de juridische kant van het verhaal moesten regelen. En daaruit kwam ook vaak de vraag hoe je informatiebeveiliging dan in een organisatie inregelt conform de aantoonbare ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ die de wetgever verlangt. In een gesprek vertelde een jurist dat met name dat laatste punt voor hem, maar ook voor collega’s lastig is. Want over het algemeen gaat dit buiten het vakgebied van de jurist.

Andersom horen we het ook steeds vaker. IT-partijen die naast technische vragen ook vragen hebben over de organisatorische maatregelen en wat de volgens de wet bedoelde ‘passende maatregelen’ nu precies zijn. Over de technische kan kunnen de IT-partijen veel vertellen. De andere kant is voor hen dan weer wat lastiger, want informatiebeveiliging is een apart vakgebied.

Samen met partners

Om een bedrijf het beste te adviseren over informatiebeveiliging, moet je als partij, of dat nu vanuit een juridische kant is, vanuit technisch oogpunt, of als accountant, verzekeraar of branchevereniging, alle kanten kunnen belichten. Dat is de reden dat we bij ThreadStone voor al deze partijen pakketten aanbieden die zij kunnen gebruiken voor hun klanten of leden.

Onze diensten helpen partners het inzicht te geven op de delen waar zij dat zelf nog niet hebben. Zo kunnen zij hun klanten een volledig beeld geven van hoe de informatiebeveiliging op dit moment geregeld is en wat er nog moet gebeuren om niet alleen data goed te beveiligen, maar ook om hierop beleid te maken en er zo voor te zorgen dat klanten voldoen aan de eisen die de AVG en de overheid stellen.

Informatiebeveiliging is iets wat on allemaal aangaat. En alleen samen kunnen we er voor zorgen dat we het niveau optrekken. Met de verschillende pakketten voor onze partners, zetten we een grote stap in die juiste richting.

Deel dit artikel