Vulnerability Management

Proactieve beveiliging tegen actuele kwetsbaarheden

Voor de veiligheid van uw systemen geldt: regelmatig controleren is goed, vulnerability management is het beste. Want daarbij verbeteren wij continu meetbaar de digitale weerbaarheid van uw organisatie.

Waarom vulnerability management?

Met vulnerability management kunt u proactief kwetsbaarheden identificeren, prioriteren en oplossen in IT-systemen, applicaties en netwerken, om de kans op een succesvolle aanval te minimaliseren. Het Digital Trust Center en het Nationaal Cyber Security Center adviseren om kwetsbaarheden regelmatig in kaart te brengen.

Dagelijks worden wereldwijd ruim vijftig nieuwe kwetsbaarheden ontdekt. Vulnerability management beschermt uw organisatie tegen de constante stroom van nieuwe kwetsbaarheden en menselijke fouten. Niet alleen zorgt dit ervoor dat u voldoet aan belangrijke compliance-eisen vanuit bijvoorbeeld ISO27001, NEN7510, PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) en AVG, het verkleint ook aanzienlijk het risico op financiële schade, verlies van gevoelige informatie en reputatieschade bij een succesvolle cyberaanval.

Steeds meer partijen vragen om aantoonbaar bewijs dat u ‘in control’ bent, zoals klanten, leveranciers, toezichthouders en verzekeraars. Met vulnerability management-rapportages kunt u eenvoudig laten zien wat er is gedaan om uw systemen veilig te houden.

Als u geen eigen security-afdeling heeft, beperkte tijd heeft of ‘in control’ wilt zijn met periodieke, onafhankelijke metingen van uw netwerk en systemen, is een effectieve vulnerability management-strategie nog belangrijker.

Wat doen we?
Als u uw vulnerability management uitbesteedt aan threadstone doorlopen wij met u de volgende stappen:
Doelstellingen bepalen en opstarten
We implementeren en configureren risicogebaseerd vulnerability management. We plaatsen scanners en agents, zetten dashboards op en zorgen voor juiste alerting en rapportagestructuren. Hiernaast zorgen we ervoor dat uw IT-specialisten kunnen werken met de tooling. Externe leveranciers krijgen een eigen inlog waarmee ze real-time de kwetsbaarheden van het deel waar zij verantwoordelijk voor zijn, kunnen inzien.
Continu meten
We controleren uw systemen continu op kwetsbaarheden en fouten in configuraties. De gevonden kwetsbaarheden worden inzichtelijk gemaakt via een online portaal. Daarbij bieden we oplossingsrichtingen waarmee de kwetsbaarheden kunnen worden weggenomen door uw IT’er. Op het moment dat we kwetsbaarheden vinden die een hoog of kritisch risico vormen, melden we dit direct aan de verantwoordelijk IT’er.
Periodiek overleg met etisch hacker
We plannen periodiek overleg in met een ethisch hacker om het vulnerability management zo goed als mogelijk te laten aansluiten bij uw organisatie. In dit overleg wordt de voortgang doorgenomen en worden verdere optimalisaties doorgevoerd in rapportagevormen, alerting etc.
Rapportages
We rapporteren periodiek op geconstateerde kwetsbaarheden, nieuw geconstateerde apparatuur of software, opgeloste kwetsbaarheden, compliancy en behaalde SLA’s met uw leveranciers.

De drie grootste voordelen van vulnerability management

  • De drie grootste voordelen van vulnerability management

    Vulnerability management uitbesteden is een goede optie als u geen eigen security-afdeling heeft, beperkte tijd heeft of ‘in control’ wilt zijn met onafhankelijke metingen van uw netwerk en systemen. ThreadStone kan u helpen met de implementatie en uitvoering van vulnerability management, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over tijd en expertise.

  • Een continu proces, gericht op preventie

    Uw systemen worden in een doorlopend proces gescand op kwetsbaarheden via machine learning. Bij detectie van kritische kwetsbaarheden ontvangen uw IT’ers direct een alarm zodat zij actie kunnen ondernemen om de risico’s te mitigeren.

  • Structurele verbetering van de digitale weerbaarheid

    We helpen om de weerbaarheid van uw organisatie (blijvend) te verbeteren en verhogen daarmee uw security-volwassenheidsniveau. Ons doel is om in de driehoek met u, de IT-verantwoordelijke en onze experts te komen tot verbetering. Hiervoor gebruiken we de data die bij het vulnerability management wordt gegenereerd en geven we onafhankelijk advies, waarbij we ook ethisch hackers inzetten.

ThreadStone Cyber Security
Westblaak 100
3012 KM Rotterdam
+31 (0)85 060 7000

info@threadstone.eu voor algemene en commerciële vragen

support@threadstone.eu voor inhoudelijke vragen over onze producten

Neem contact met ons op