BUSINESS CONTINUÏTEITSPLAN

VOORTZETTEN VAN UW BEDRIJFSACTIVITEITEN IN GEVAL VAN EEN CALAMITEIT

Een businesscontinuïteitsplan (BCP) is een plan dat beschrijft hoe uw organisatie essentiële bedrijfsactiviteiten kan blijven uitvoeren tijdens en na een verstoring van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door een natuurramp, cyberaanval of andere calamiteit.

WAAROM EEN BUSINESS CONTINUÏTEITSPLAN?

Een businesscontinuïteitsplan stelt u in staat om te anticiperen op mogelijke verstoringen van de bedrijfsvoering en maatregelen te nemen om de impact van deze verstoringen te minimaliseren.

Met een BCP maximaliseert u het vermogen van uw organisatie om de essentiële bedrijfsactiviteiten voort te zetten in het geval van een ramp of calamiteit.

Dit minimaliseert downtime en helpt bij het beschermen van de reputatie, klantrelaties, inkomsten en winstgevendheid.

Een goed ontworpen en getest BCP kan ook helpen bij het voldoen aan wettelijke vereisten en regelgevingen en de steeds strenger wordende eisen van klanten en leveranciers.

WAT DOEN WE?
BIJ HET OPZETTEN VAN EEN BCP DOORLOPEN WE MEESTAL DE VOLGENDE STAPPEN:
Identificeren van kritieke bedrijfsprocessen
We identificeren samen de belangrijkste bedrijfsprocessen, systemen en applicaties die van cruciaal belang zijn voor de continuïteit van uw organisatie.
Risicoanalyse
Vervolgens voeren we een risicoanalyse uit om de kwetsbaarheden en risico’s van deze processen, systemen en applicaties te identificeren (een zogenaamde Business Impact Analyse).
Bepalen van hersteltijd
We stellen vast hoe lang het duurt voordat de organisatie weer operationeel kan zijn na een verstoring.
Opstellen van het businesscontinuïteitsplan
Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse stellen we gezamenlijk een plan op om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen in geval van calamiteiten of incidenten. Dit plan bevat onder meer procedures voor het veiligstellen van data en informatie, het herstellen van systemen en het continueren van bedrijfsprocessen. Het plan bevat onderdelen als disaster recovery, incident response en communicatie met de verschillende stakeholders.
Testen
Na implementatie kunnen we er voor zorgen dat het BCP wordt getest en geëvalueerd, zodat we er zeker van zijn dat het BCP effectief is. Op deze manier kunnen we de continuïteit van uw organisatie waarborgen en de impact van incidenten op uw bedrijfsvoering minimaliseren.

DE DRIE GROOTSTE VOORDELEN VAN EEN BUSINESSCONTINUÏTEITSPLAN

  • Een alerte en voorbereide organisatie

    De kans dat u te maken krijg met een incident is gezien de wereldwijd groeiende cyberdreiging steeds groter. Met een BCP bent u goed voorbereid, omdat u weet welke acties u moet nemen bij een calamiteit.

  • Snellere reactietijd en betere coördinatie bij noodsituaties

    Een BCP verbetert de reactietijd en coördinatie bij noodsituaties, dankzij de vastgelegde procedures en protocollen. Dit zorgt voor een gestructureerde en efficiënte aanpak van noodsituaties, waardoor de kans op fouten en vertragingen wordt verminderd.

  • Beperkt de impact van verstoringen op klanten en stakeholders

    Een BCP beperkt de impact van verstoringen op klanten en stakeholders door het verminderen van downtime, gestroomlijnde communicatie en coördinatie bij noodsituaties, en versterkt daarmee het vertrouwen in de organisatie.

ThreadStone Cyber Security
Westblaak 100
3012 KM Rotterdam
+31 (0)85 060 7000

info@threadstone.eu voor algemene en commerciële vragen

support@threadstone.eu voor inhoudelijke vragen over onze producten

Neem contact met ons op