Awareness Nulmeting

Breng het gedrag van uw medewerkers in kaart

Een awareness-nulmeting meet het huidige kennisniveau en bewustzijn van medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging. Vragenlijsten en phishing-testen identificeren zwakke plekken bij uw medewerkers, zodat gerichte training en communicatie kunnen worden ingezet om het bewustzijn te verbeteren en het risico op incidenten te verminderen.

waarom een awareness nulmeting?

Een awareness nulmeting wordt uitgevoerd om de kennis en bewustwording van medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging te meten.

Het geeft inzicht in welke mate medewerkers op de hoogte zijn van het belang van informatiebeveiliging en welke risico’s hierbij komen kijken.

Op basis van de resultaten van de nulmeting kan een gericht awareness programma worden opgesteld om de kennis en bewustwording van medewerkers te vergroten en het risicobewustzijn te verbeteren.

Door het vergroten van de kennis en bewustwording van medewerkers, kan uw organisatie de kans op beveiligingsincidenten verminderen en de veiligheid van informatie verhogen.

Wat doen we?
Bij een awareness-nulmeting voeren we de volgende werkzaamheden uit:
Online assessment
Uw medewerkers ontvangen een online assessment waarmee we de huidige stand van kennis, houding en gedrag met betrekking tot informatiebeveiliging in kaart brengen.
Phishing-test
We testen uw medewerkers op het herkennen van phishing. De inhoud van deze phishingsimulatie zal in overleg worden opgezet.
Analyse en rapportage
We presenteren de resultaten van de nulmeting in een rapport en geven aanbevelingen voor verbetering. Het rapport kan worden gebruikt als basis voor het ontwikkelen van een awarenessprogramma om de informatiebeveiliging bij medewerkers te verbeteren.
Opvolging
We kunnen u ondersteunen bij het implementeren van de aanbevelingen uit de nulmeting en het monitoren van de voortgang. We adviseren ook over mogelijke vervolgstappen om de informatiebeveiliging te verbeteren en de bewustwording van medewerkers te vergroten.

De drie grootste voordelen van een awareness nulmeting

  • Inzicht in huidige stand van zaken

    Een awareness-nulmeting geeft u inzicht in de bewustwording van uw medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging. U krijgt inzicht in de sterke en zwakke punten van uw organisatie.

  • Verhoging veiligheidsniveau

    Door het uitvoeren van een awareness-nulmeting kunt u het veiligheidsniveau van uw organisatie verhogen. Medewerkers worden zich bewuster van de risico’s van cybercriminaliteit en zullen hierdoor beter in staat zijn om deze te herkennen en te voorkomen.

  • Basis voor gerichte opvolging

    De uitkomsten van de nulmeting geven u een basis om gerichte acties te ondernemen. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van trainingen, het opstellen van beleid of het verbeteren van processen en communicatie.

ThreadStone Cyber Security
Westblaak 100
3012 KM Rotterdam
+31 (0)85 060 7000

info@threadstone.eu voor algemene en commerciële vragen

support@threadstone.eu voor inhoudelijke vragen over onze producten

Neem contact met ons op