Tijd voor een APK van uw informatiebeveiliging!

Tijd voor een APK van uw informatiebeveiliging!

Voor veel zaken vinden we het de normaalste zaak van de wereld; een periodieke keuring. Denk aan de APK voor uw auto, het periodieke bezoek aan de tandarts of de keuring van specialistische machines in bijvoorbeeld de voedselindustrie of de medische industrie. Tijd voor een periodieke keuring op uw informatiebeveiliging!

Sommige mensen ervaren een APK van hun auto negatief. Je bent een dag je auto kwijt, het kost relatief veel geld en het lijkt wel of ze altijd iets vinden wat hersteld moet worden of wat aandacht vraagt voor de volgende keer. Het idee achter de APK is echter heel anders; het op regelmatige basis controleren van de auto zorgt ervoor dat technische en mechanische zwakheden - al dan niet door invloeden van buitenaf veroorzaakt - worden ontdekt, om grotere problemen te voorkomen. Als we het over informatiebeveiliging hebben, merken we dat organisaties een keuring veelal overbodig vinden. “We werken al jaren op deze manier, dus waarom zouden we dat moeten keuren of controleren?”

Maar net als in een auto, bestaat informatiebeveiliging uit veel (‘bewegende’) onderdelen. En zeker invloeden van buitenaf kunnen een grote impact hebben. Er zijn steeds meer bedreigingen en die lijst wordt nog elke dag langer. Als het dus ergens nodig is om een periodieke controle op uit te voeren, dan is het wel op uw (online) informatiesystemen en informatiebeveiliging. Bij ThreadStone hebben we daarom een speciale APK voor informatiebeveiliging en een Hacktest voor onlinesystemen ontwikkeld.

Wij helpen u met het in kaart brengen van risico’s en zwakke plekken. We kijken daarbij zowel naar de organisatie, medewerkers en de techniek die binnen een organisatie aanwezig is. We maken daarbij gebruik van onder meer onze ThreadScan (zowel intern als extern) en ThreadMature. Daarnaast geven we concrete en onafhankelijke adviezen om tot verbetering te komen. Als er bijvoorbeeld kwetsbaarheden in de systemen worden gevonden, zullen we deze met de IT-afdeling of IT-partner doorspreken, zodat zij direct aan de slag kunnen om deze kwetsbaarheden weg te nemen. En in tegenstelling tot de APK van uw auto, bent u niet een hele dag uw systeem kwijt. Dankzij onze slimme technologie kunt u gewoon uw werkzaamheden blijven uitvoeren.

Uw organisatie controleren op risico’s is geen teken van zwakheid, maar juist een proactieve manier om uw mensen en techniek in optimale staat te houden. Zo zorgt u ervoor dat uw informatie optimaal beveiligd blijft. Bovendien zal een dergelijke APK vanuit de overheid ook steeds meer verlangd gaan worden, omdat er vanuit de AVG gevraagd wordt om ‘passende organisatorische en technische maatregelen’. Wij helpen u hier graag bij!

Deel dit artikel