Privacy en cookiebeleid

Privacy & Cookiebeleid

ThreadStone Cyber Security respecteert uw online privacy. We gebruiken de informatie van onze interacties met u om een zo hoog mogelijke kwaliteit van onze diensten te bewerkstelligen. Persoonlijke informatie van onze klanten en bezoekers van onze website zullen worden verwerkt met uiterste zorgvuldigheid en volgens de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

We hebben dit Privacy & Cookiebeleid op onze website geplaatst om u ervan op de hoogte te stellen wat voor soort informatie we verzamelen, het doel waarmee we de informatie verzamelen en gebruiken, hoe ermee om wordt gegaan, met wie het gedeeld kan worden, welke keuzes u heeft met betrekking tot ons gebruik van uw informatie en waar u terecht kunt voor eventuele vragen en klachten.

Dit Privacy & Cookiebeleid is van toepassing op de websites/portals van ThreadStone Cyber Security. Door onze website/portal te gebruiken of middels registratie op onze website/portal, vertrouwt u uw persoonlijke informatie aan ThreadStone Cyber Security toe

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken dan zoals beschreven in dit Privacy & Cookiebeleid, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Ook verstrekken wij uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en of wij dit op basis van de wet moeten of mogen.

Uw persoonlijke gegevens

ThreadStone Cyber Security ontvangt en slaat alle informatie op die u invoert bij het registeren voor de diensten en bij het gebruik van onze diensten. U kunt ervoor kiezen om bepaalde informatie niet te verstrekken, maar als gevolg hiervan kan het zijn dat u een groot deel van onze functies niet kan gebruiken. Bij simpel gebruik van onze website/portal of door middel van registratie, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken zoals uitgelegd in dit Privacy & Cookiebeleid.

We verzamelen, bewaren en gebruiken gegevens zoals de naam en adresgegevens van uw organisatie, de kamer van koophandel gegevens, branche waarin uw organisatie werkzaam is, bedrijfsgrootte, btw-nummer, uw naam, geslacht, functie, e-mailadres, host-adres, IP-adres, betalingsgegevens, klik- en surfgedrag en eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht wanneer u ons via de website, portal of per e-mail een vraag stuurt of aanvraag doet.

We gebruiken de bovenstaande informatie die u aan ThreadStone Cyber Security verstrekt voor de volgende doeleinden:

  • het verwerken en volbrengen van uw bestelling;
  • om u toegang te geven tot de diensten en ondersteuning te leveren per e-mail of telefoon;
  • om mogelijk inbreuken op de beveiliging te constateren en aan u te melden;
  • om te reageren op uw verzoeken en uw vragen over onze diensten;
  • voor communicatie met u;
  • voor onze eigen financiële doeleinden (zoals het indienen van facturen);
  • voor marketing doeleinden.

ThreadStone Cyber Security zal u een e-mail met wachtwoordprocedure sturen na afronding van uw registratie. We sturen u mogelijk ook een e-mail om u eraan te herinneren dat de resultaten beschikbaar zijn in uw eigen persoonlijke omgeving. Ook kunnen wij u met enige regelmaat berichten sturen over bijvoorbeeld belangrijke wijzigingen in onze dienstverlening aan u (serviceberichten). Deze serviceberichten zijn noodzakelijk om u een juiste dienstverlening te bieden.

We registreren geen, en zullen dit ook niet doen, gevoelige persoonlijke gegevens betreffende religie, ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, gezondheid en seksuele leven, levensovertuiging, persoonlijke gegevens betreffende vakbondslidmaatschap of genetische gegevens.

We ontvangen mogelijk bepaalde informatie over malware en kwetsbaarheidsscans via gerespecteerde derde partijen die wij inschakelen bij de levering van onze diensten, zogenaamde verwerkers.

Veiligheid

We doen al het redelijke en mogelijke om uw persoonlijke gegevens te beschermen. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik, wijzigingen, verspreiding of toegang, onrechtmatige vernietiging, en alle andere vormen van onrechtmatige verwerking of misbruik. We gebruiken bijvoorbeeld de in deze industrie gangbare coderingstechnologie Secure Sockets Layer (SSL), om ervoor te zorgen dat al uw informatie en scaninformatie beveiligd is volgens de hoogste normen van het internet.

In het geval dat wij ons ervan bewust worden dat er sprake is van een inbreuk op de beveiliging betreffende uw persoonlijke gegevens, opgeslagen door of voor ons, zullen we, indien wij hiertoe verplicht zijn, u en de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte stellen. Wij zullen hiervoor het bij ons bekende e-mailadres gebruiken. Als u denkt dat uw account of enige gegevens die u aan ons heeft gegeven niet langer veilig zijn, breng dan alstublieft per ommegaande ThreadStone Cyber Security hiervan op de hoogte.

Opt-out commerciële communicatie

Als u geen commerciële communicatie van ThreadStone Cyber Security wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op. In onze e-mails naar klanten nemen wij ook een link op waarmee u voor een opt-out kunt kiezen betreffende het ontvangen van commerciële communicatie.

In het geval dat wij ons ervan bewust worden dat er sprake is van een inbreuk op de beveiliging betreffende uw persoonlijke gegevens, opgeslagen door of voor ons, zullen we, indien wij hiertoe verplicht zijn, u en de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte stellen. Wij zullen hiervoor het bij ons bekende e-mailadres gebruiken. Als u denkt dat uw account of enige gegevens die u aan ons heeft gegeven niet langer veilig zijn, breng dan alstublieft per ommegaande ThreadStone Cyber Security hiervan op de hoogte.

IP-adressen

ThreadStone Cyber Security verzamelt IP-adressen om trends te analyseren, de website/portal te beheren, bewegingen van gebruikers te volgen en brede demografische informatie voor totaal gebruik te verzamelen. In de portal worden IP-adressen gelinkt aan persoonlijk identificeerbare informatie voor registratie doeleinden. Op onze website worden de IP-adressen niet gelinkt aan persoonlijk identificeerbare informatie.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy & Cookiebeleid genoemde doeleinden te bereiken. Indien u met ons een overeenkomst heeft gesloten bewaren wij de informatie die daarop betrekking heeft voor een periode van zeven jaar (dat is de wettelijke bewaarplicht). Daarna zullen de gegevens worden geanonimiseerd voor analyse doeleinden.

Indien u zich heeft opgegeven voor het ontvangen van commerciële communicatie per e-mail, bewaren wij uw e-mailadres voor dit doeleinde totdat u zich heeft afgemeld.

Indien u ons via de website of op andere wijze een vraag heeft gesteld, bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Uw rechten

Als u toegang wenst tot uw persoonlijk gegevens of ze wilt wijzigen, neem dan via de onderstaande contactgegevens contact op met ThreadStone Cyber Security. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens als dit niet nodig is voor rechtmatige belangen van ThreadStone Cyber Security of een derde partij. U heeft ook het recht op verwijdering of verplaatsing van de door u opgegeven en opgeslagen persoonsgegevens.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om zich adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Cookies

We gebruiken de onderstaande cookies om uw interactie met onze website/portal te volgen en om aankopen mogelijk te maken. Een cookie is een stukje informatie die wordt opgeslagen op de hard disk van de gebruiker en dat informatie over de gebruiker bevat. We gebruiken de informatie voor verbetering van onze website/portal en om de ervaring van de bezoekers beter te maken. U kunt de cookies uit- of aanzetten door de instellingen in uw browser aan te passen. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website/portal dan niet meer optimaal werkt.

De instructies betreffende cookies voor de meest gebruikte browsers zijn hier beschikbaar:

Verdere gedetailleerde informatie over cookie-functies en hoe u ze kunt inschakelen of uitschakelen op de meeste browsers is online beschikbaar op www.aboutcookies.org of http://www.allaboutcookies.org/privacy-policy.htm.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics op onze website om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken, waaronder details van de website waar de bezoeker vandaan komt en het totaal aantal keren dat de bezoeker onze website heeft bezocht. Google Analytics wordt niet op de portal gebruikt.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google.

Websites van derden

Dit Privacy & Cookiebeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Contact

Als u vragen heeft met betrekking tot informatie betreffende privacy en persoonlijke informatie, neem dan contact op met ThreadStone Cyber Security.

Mocht u contact op willen nemen met ThreadStone Cyber Security dan kunt u een e-mail sturen naar info@threadstone.eu of een brief sturen naar het onderstaande adres. Tevens zijn wij telefonisch bereikbaar op het volgende nummer: +31 (0) 85 060 7000.

ThreadStone Cyber Security B.V.
T.a.v. juridische afdeling
Westblaak 100
3012 KM Rotterdam
Nederland

THREADSTONE WERKT IN PROJECTEN SAMEN MET: