Red Teaming

Verbetering van de beveiliging door realistische simulatie

Bij Red Teaming simuleren we een aanval. Hoe reageert uw verantwoordelijke IT’er op bijvoorbeeld een hackpoging? Gaan er alarmbellen af en hoe vinden detectie en respons plaats? Wij houden onze acties bij in een tijdschema en controleren hoe lang het duurt voordat we worden opgemerkt en voordat de juiste actie wordt ondernomen. Op basis van de resultaten overleggen we wat u kunt verbeteren om voorbereid te zijn op een echt incident.

Waarom red teaming?

Veel organisaties blijken niet goed voorbereid te zijn op een aanval. Pas als het zover is, moet ad hoc worden bedacht welke stappen gezet moeten of kunnen worden. Met Red Teaming test u het draaiboek en de acties die uw IT-afdeling (het Blue Team) onderneemt. Juist in een nagebootste situatie komt het meeste aan het licht en leert u waar de zwakheden in de verdediging zitten, die u vervolgens kunt wegnemen.

Met Red Teaming kunnen organisaties hun beveiligingsstrategieën verbeteren en hun risico’s minimaliseren. Het biedt een realistisch beeld van de manier waarop aanvallers (het Red Team) denken en handelen, waardoor het Blue Team beter voorbereid is op potentiële aanvallen en effectievere maatregelen kan nemen om de organisatie te beschermen. Daarnaast is het ook een nuttige oefening voor het personeel van de organisatie om hun kennis en vaardigheden op het gebied van cybersecurity te testen in de praktijk.

Red Teaming stelt medewerkers in staat om ervaring op te doen met reële scenario’s en hun reactie op beveiligingsincidenten te verbeteren.

Wat doen we?
Bij het uitvoeren van red teaming nemen we de volgende stappen:
Doelstellingen bepalen en aanvalsplan opstellen
We bepalen de doelstellingen van de opdracht, definiëren de scope, stellen vast welke aanvalsscenario’s we gaan gebruiken en welke reacties we verwachten. Het uitvoeren van een Red Teaming-opdracht vereist een hoge mate van expertise en nauwkeurigheid. Wij zorgen ervoor dat we altijd op de hoogte zijn van de nieuwste aanvalstechnieken en de best practices om beveiligingsrisico’s te identificeren en te testen.
Aanval uitvoeren
We voeren de aanval uit zoals beschreven in het aanvalsplan. Dit doen we op willekeurige tijdstippen in de periode die we met u zijn overeengekomen.
Analyse en rapportage
We analyseren onze bevindingen en stellen een gedetailleerd rapport op met bevindingen en aanbevelingen voor verbetering van de beveiliging. Hierbij kijken we vooral naar actiereactie: binnen welk tijdsbestek is de reactie gekomen op een aanval en is deze reactie goed? Dit rapport spreken we door, voorzien van toelichting en advies.

De drie grootste voordelen van red teaming

  • Inzicht in de vraag of u ‘in control’ bent

    Worden hackpogingen gedetecteerd en gesignaleerd? Hoe wordt er gereageerd? Worden de juiste stappen doorlopen? Door ‘droog te oefenen’ maakt Red Teaming dit allemaal inzichtelijk.

  • Realistische simulatie

    Door het gebruik van echte aanvalstechnieken en -methodieken krijgt de organisatie een realistisch beeld van hoe een echte aanval eruit zou kunnen zien. Waardevolle praktijkervaring!

  • Verbetering weerbaarheid

    Red Teaming gaat verder dan alleen technische kwetsbaarheden en kijkt naar het geheel van de organisatie en haar processen. Zo kunt u de weerbaarheid van uw organisatie over de volle breedte verbeteren.

ThreadStone Cyber Security
Westblaak 100
3012 KM Rotterdam
+31 (0)85 060 7000

info@threadstone.eu voor algemene en commerciële vragen

support@threadstone.eu voor inhoudelijke vragen over onze producten

Neem contact met ons op