Blogs van ThreadStone

Doorstappen naar “aantoonbaar passende technische en organisatorische maatregelen”!

Doorstappen naar “aantoonbaar passende technische en organisatorische maatregelen”!

Rond 25 mei jongstleden vlogen de nieuwe privacy-statements, disclaimers, verwerkersovereenkomsten en cookie-statements (veelal zelfs onnodig) om de oren. Daarmee lijken veel organisaties vooral geïnvesteerd te hebben in juridisch en contractueel werk. Wij vragen ons af of organisaties technisch en organisatorisch ook al op het juiste (volgens de wet ‘passende’) niveau zitten. In onze optiek is het tijd voor de volgende stap!

Lees meer
Moeite om security te verkopen?

Moeite om security te verkopen?

U moet tegenwoordig als IT leverancier in staat zijn om uw klant duidelijk te maken dat security belangrijk is. Is het niet vanwege de potentiële financiële en/of reputatie schade, dan is het ‘probleem’ wel dat uw klant simpelweg moet voldoen aan de AVG/GDPR wetgeving.

Lees meer
Controleer niet alleen de buitenkant van uw computernetwerk op kwetsbaarheden

Controleer niet alleen de buitenkant van uw computernetwerk op kwetsbaarheden

We zijn al aardig op weg om de voordeur naar ons netwerk te beveiligen. Achter de voordeur bevinden zich onder andere de computers, servers, printers, camera- en IoT systemen. Weet u nog wel exact welke apparaten zich allemaal binnen het netwerk bevinden en hoe kwetsbaar deze systemen zijn?

Lees meer
Heeft u de cyberrisico’s van uw industriële omgeving in beeld?

Heeft u de cyberrisico’s van uw industriële omgeving in beeld?

We hebben het hier vaak over het risico dat websites en interne systemen lopen. Dit omdat ze vrij eenvoudig van buitenaf te bereiken zijn. Maar ook industriële omgevingen zoals productielijnen en camera- en klimaatbeheersingssystemen lopen steeds meer gevaar op een aanval. Hebt u de risico’s hierop goed in beeld?

Lees meer
Bestrijding cybercriminaliteit; zelf oppakken of uitbesteden?

Bestrijding cybercriminaliteit; zelf oppakken of uitbesteden?

Ondernemers worstelen met veel zaken als het om cybersecurity gaat. Dat zijn niet alleen technische vragen, maar ook organisatorische vragen. De meest gestelde vraag is toch wel of een organisatie zelf de bestrijding van cybercriminaliteit moet oppakken, of dat juist moet uitbesteden.

Lees meer