MKB is steeds aantrekkelijker prooi voor cybercriminelen

MKB is steeds aantrekkelijker prooi voor cybercriminelen

Toen cybercriminaliteit nog in de kinderschoenen stond, werd er vooral geaasd op de grote vissen in de vijver. Maar dat is niet meer hoe de werkelijkheid eruitziet, zo blijkt ook uit recent onderzoek van ABN AMRO. Het rapport is interessant om eens door te lezen, want het legt kort en krachtig bloot op welke aspecten het MKB het beter kan en zou moeten doen.

Begrijp mij overigens niet verkeerd: ik wil hier niet met het betweterige vingertje wijzen. In de praktijk hebben juist de MKB-organisaties eenvoudigweg niet de personele ruimte en het budget beschikbaar om structureel cyberweerbaarheid aan te pakken. En vaak ontbreekt het ook aan een goed startpunt. Want waar nu concreet te beginnen en hoe ga je dan goed en zinnig verder?

Hoog-over kunnen we wel een paar tips geven. Het is altijd goed om te beginnen met een nulmeting: wat is er al aan beleid, maatregelen en techniek, en wat is het kennisniveau van medewerkers? Een andere quick win is het opstellen van een draaiboek voor het geval dat. Een crisisplan voorkomt dat je bedrijf onnodig schade lijdt na een aanval. En het geeft ook meteen meer rust. In control zijn is zo belangrijk nu we het stadium ‘dat overkomt ons niet’ echt voorbij zijn.

Het rapport van ABN AMRO, waar ThreadStone aan heeft meegewerkt samen met andere cybersecurityspecialisten, is het doorlezen waard. Want ook dat geeft concrete aanknopingspunten.  
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/alle-sectoren/mkb-isoleert-zich-door-beperkt-bewustzijn-cyberdreiging.html

En natuurlijk staat ons team klaar met raad en daad (voor beleid, techniek en gedrag) om een volgende stap te zetten in het volwassenheidsniveau van de cyberbeveiliging.

Deel dit artikel