products/threadmature.product_alt
ThreadMature productdoos

Informatiebeveiliging die past bij uw bedrijf? Vertrouw op ThreadStone

U wilt voor uw organisatie een ‘passend’ niveau van informatiebeveiliging. Maar wat betekent dat in de praktijk? Wat kunt u doen om uw organisatie digitaal beter te beveiligen en welke maatregelen moet u treffen om te voldoen aan de meest recente wettelijke eisen. ThreadStone helpt met ThreadMature: een organisatiebreed self-assessment waarmee u de informatiebeveiliging binnen uw organisatie gericht kunt verbeteren.

ThreadMature in het kort
 • Uniek self-assessment, dat is verdeeld in thema’s met daarbij behorende vragen
 • Gaat in op organisatie, techniek én mens, kortom uw complete informatiebeveiliging
 • Per vraag kunt u het volwassenheidsniveau bepalen
 • Extra uitleg bij de vragen
 • Duidelijk advies per vraag in een heldere rapportage

Til uw informatiebeveiliging naar een hoger niveau!

Informatiebeveiliging gaat verder dan techniek
Ransomware, phishing, virussen, medewerkers die bedoeld of onbedoeld gevoelige informatie delen, identiteitsfraude of ontvreemding van apparatuur en daarmee van data – u weet dat cybercrime veel schade kan veroorzaken en vervelende én kostbare gevolgen kan hebben. Maar hoe beschermt u uw gegevens goed? Wat zijn ‘passende technische en organisatorische’ maatregelen die u vanuit de AVG/GDPR moet nemen? Moet u een volledige ISO-certificering behalen of zijn andere, misschien eenvoudiger te implementeren maatregelen afdoende?
ThreadStone helpt!
Met ThreadMature beschikt u over een toegankelijk self-assessment, waarbij u aan de hand van gerichte vragen een volledig beeld krijgt van uw informatiebeveiliging. Bij elke vraag wordt extra uitleg gegeven en kunt u uw huidige volwassenheidsniveau bepalen. Op basis van uw antwoorden ontvangt u direct advies over de mogelijke verbeterpunten voor uw organisatie.
ThreadMature sfeerfoto
De drie grootste voordelen van ThreadMature uitgelegd
 • Uniek self-assessment

  Het unieke self-assessment is samengesteld op basis van jarenlange ervaring in informatiebeveiliging en op basis van de laatste stand van wetgeving en compliance. De vragen gaan over organisatie, techniek en mens, waardoor u een compleet beeld krijgt van uw informatiebeveiliging en van mogelijke verbetermaatregelen.

 • Volledig web-based

  ThreadMature wordt volledig web-based ter beschikking gesteld. Geen papieren rompslomp: alles wordt in ons portaal vastgelegd. De rapportages kunt u gebruiken om in het kader van de AVG/GDPR aan te tonen dat u niet nalatig bent op het gebied van privacybescherming.

 • Solide basis

  ThreadMature is gebaseerd op de controls die in de ISO27002 worden gebruikt, aangevuld met de kennis en ervaring van ThreadStone. Hierdoor krijgt u bijvoorbeeld direct in een spindiagram te zien op welke punten uw organisatie goed scoort en waar verbetering doorgevoerd kan worden. Onmisbaar voor organisaties die inzicht willen hebben in waar ze nu staan en die continu willen werken aan verbetering van hun informatiebeveiliging.