AVG Juristen

Als jurist helpt u uw klanten met de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of u zorgt er voor dat uw klanten blijven voldoen aan deze wetgeving. Hoe krijgt u echter periodiek inzicht op de (aantoonbare) ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ die uw klanten moeten treffen?

ThreadStone heeft zich ten doel gesteld om Nederland online beter te beveiligen. Dit kunnen we niet alleen. Samen met juristen bundelen we de krachten. ThreadStone kan uw klanten helpen om inzicht te krijgen in de huidige situatie t.a.v. informatiebeveiliging en inhoudelijk te gaan voldoen aan de AVG. Daarbij ontvangt u heldere rapportages die ook uw controlerende en adviserende functie vergemakkelijken.

De voordelen van ThreadStone
  • Aantoonbaar advies rond ‘passende technische en organisatorische maatregelen’;
  • Bieden van handelingsperspectief ter verbetering van cyberbeveiliging;
  • Meer inzicht dankzij heldere, periodieke rapportages;
  • Deskundige ondersteuning van A tot Z.

ThreadStone helpt met oplossingen die uw klanten bewuster maken en direct invulling geven aan de AVG wetgeving (voor zover mogelijk). Uw klanten raken ‘passend’ beveiligd en u raakt middels heldere rapportages goed op de hoogte van de risico’s bij uw klant!

Wilt u uw klanten helpen met cybersecurity?

Neem contact op voor het doorspreken van de mogelijkheden of het maken van een afspraak.

CONTACT

THREADSTONE WERKT IN PROJECTEN SAMEN MET: