Nulmeting

Niveau:

1 t/m 3


Gericht op:

Nulmeting

Nulmeting Startpunt bepalen

We starten onze route met het bepalen waar we op dit moment staan. Je kunt immers alleen goed navigeren als je weet waar je op dit moment bent en waar je naar toe wilt.

Wat doen we?
We voeren een nulmeting op locatie uit om risico’s en zwakke plekken in kaart te brengen en het niveau van volwassenheid van uw cybersecurity te bepalen. We bepalen voor beleid/organisatie, mens en techniek waar de organisatie op dit moment staat en geven adviezen over wat er gedaan kan worden om tot een meer weerbare organisatie te komen. Aan de hand van de risico’s en wensen/behoeften kan vervolgens invulling worden gegeven aan de verdere routekaart. Na de nulmeting ontvangt u alle uitkomsten en adviezen in een uitgebreid en overzichtelijk rapport.
Waarom is deze dienst nodig?
Cijfers tonen aan dat cybercriminaliteit inmiddels vaker voorkomt dan fietsdiefstal. Ransomware, diefstal of openbaar raken en manipulatie van data komen steeds vaker voor en zijn inmiddels dagelijks nieuws. Een antivirusoplossing, back-up en firewall zijn allang niet meer genoeg om kwaadwillenden buiten de deur te houden. Want cybercriminelen en andere kwaadwillenden gaan steeds slimmer en geraffineerder te werk om slachtoffers te maken. Zaak dus om uw kroonjuwelen te beschermen en te detecteren zodra er iets vreemds gebeurt. Maar welke maatregelen kunt u daarvoor inzetten? Welke maatregelen heeft uw organisatie al getroffen en zijn deze ‘passend’ bij uw behoefte? Met een nulmeting gaan we het gesprek over informatiebeveiliging aan en zorgen we voor inzicht in waar u staat en welke verbeteringen u kunt doorvoeren.

Hoe werkt het?
Een van onze gespecialiseerde consultants komt bij u langs en voert een assessment uit van de informatiebeveiliging van uw organisatie. Op basis van de intake die u vooraf heeft ingevuld, bespreken we onder andere risico’s, dreigingen, mogelijke impact en kwetsbaarheden. Dat doen we het liefst met directie, HR en ICT-verantwoordelijken. Verder kijken we samen met u naar aanwezig beleid en bestaande procedures, die we op basis van onze kennis doorlichten. Ook inventariseren we de technische aspecten van uw netwerk.

Op deze manier stellen we vast welk volwassenheidsniveau uw organisatie op dit moment heeft en welke maatregelen u kunt treffen om verbeteringen door te voeren. Na afloop vatten we onze bevindingen samen in een begrijpelijke rapportage. Alle bevindingen, adviezen en concrete aanbevelingen nemen we op in dit rapport. U kunt dit als vertrekpunt gebruiken om uw organisatie beter weerbaar te maken.
Nulmeting
Voor het uitvoeren van dit assessment maken we gebruik van de door ThreadStone ontwikkelde ThreadMature-software. Met deze tooling lopen we gezamenlijk door IB-aspecten die voor uw organisatie relevant zijn.
Met een nulmeting bepalen we uw huidige volwassenheidsniveau, geven we advies over verbeteringen en koppelen wij een prioritering aan de eventueel te ondernemen stappen.
ThreadStone helpt!
De drie grootste voordelen van de nulmeting uitgelegd
  • Gaat in op beleid/organisatie, medewerkers en techniek

    Alle aspecten van informatiebeveiliging worden in kaart gebracht, overzichtelijk gerapporteerd en teruggekoppeld.

  • Advies van professionals

    U krijgt gedegen advies van een professional. Op basis hiervan kunt u bewuste keuzes maken om de beveiliging aan te scherpen of risico’s te accepteren.

  • Maatwerk

    Elke nulmeting is maatwerk. Elke organisatie heeft een ander vertrekpunt, andere wensen en eisen en een ander budget. Op basis van deze variabelen voeren wij de nulmeting uit.