Groepstraining

Niveau:

1 t/m 5


Gericht op:

Groepstraining

Groepstraining Bewustzijn informatiebeveiliging

Ook al rijden uw medewerkers al een tijdje auto, toch is het zinvol om ze naar een bijscholingstraining te sturen waar praktijksituaties worden besproken en waar zij vragen kunnen stellen.

Wat doen we?
We verzorgen een presentatie van ongeveer 1,5 uur over informatiebeveiliging en cybersecurity. Aan de hand van aansprekende voorbeelden leren uw medewerkers waarom het belangrijk is om bewust met informatiebeveiliging om te gaan (zowel tijdens hun werk als privé). We maken de sessie bij voorkeur zo interactief mogelijk, waarbij we ingaan op vragen en bespreken waarom bepaald gedrag gewenst is. Onze voorkeur gaat daarom uit naar een groepsgrootte van maximaal 25 deelnemers per training.
Waarom is deze dienst nodig?
Het gedrag van uw medewerkers is essentieel voor een weerbare organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het zorgvuldig omgaan met wachtwoorden, gebruik van cloudapplicaties, openbare WiFi en privécomputers. Dit betekent dat medewerkers betrokken moeten worden bij informatiebeveiliging en dat het onderwerp regelmatig op de agenda staat. Met een groepstraining laten we aan de hand van voorbeelden zien hoe geraffineerd cybercriminelen te werk gaan en wat medewerkers kunnen doen om incidenten te herkennen en voorkomen. In een interactieve sessie, met ruimte voor vragen en ideeën, creëren we een bewustere organisatie.

Hoe werkt het?
Samen plannen we een afspraak om in een bijeenkomst van ongeveer 1,5 uur uw medewerkers bewust te maken op het gebied van informatiebeveiliging. U zorgt voor een voldoende grote ruimte, het versturen van de uitnodigingen naar uw medewerkers en een scherm met HDMI-aansluiting en wij zorgen voor het uitvoeren van de presentatie en het beantwoorden van vragen.
ThreadStone helpt!
De belangrijkste voordelen van de groepstraining
  • Laagdrempelig

    U verhoogt het bewustzijn rond informatiebeveiliging op een laagdrempelige manier. Uw medewerkers worden aan de hand van aansprekende voorbeelden bewust gemaakt van het belang van het hebben van een gezonde dosis wantrouwen bij iedere actie.

  • Ruimte voor delen van ervaring en stellen van vragen

    We geven medewerkers graag de mogelijkheid om ervaringen te delen en vragen te stellen. Niet alleen werk-gerelateerd, maar ook vragen in de privésfeer kunnen gesteld worden. Juist de voorbeelden in de privésfeer zorgen ervoor dat er meer beklijft over risicovolle situaties en het wenselijke gedrag.

  • Een weerbaarder organisatie

    Met deze gerichte groepstraining, vergroot u de digitale weerbaarheid van uw organisatie. In combinatie met het opstarten van de e-learning of implementatie van de Basis-awareness is deze groepstraining een prima `kick-off`. Daarnaast kan de groepstraining worden gebruikt om de resultaten van bijvoorbeeld een uitgevoerde phishingcampagne te bespreken.