Red Teaming

Niveau:

4 t/m 5


Gericht op:

Red Teaming

Red Teaming Hoe reageert u op het afgaan van uw autoalarm?

Hoe reageert uw organisatie op een autoalarm? Wie staat er op (of blijft iedereen zitten), wordt de juiste actie ondernomen, worden de juiste mensen gewaarschuwd?

Wat doen we?
Bij Red Teaming simuleren we een aanval. Hoe reageert uw verantwoordelijke IT’er op bijvoorbeeld een hackpoging? Gaan er alarmbellen af en hoe vindt detectie en respons plaats? Wij houden onze acties bij in een tijdschema en controleren hoe lang het duurt voordat we worden opgemerkt en voordat de juiste actie wordt ondernomen. Op basis van de resultaten overleggen we wat u kunt verbeteren om beter voorbereid te zijn op een echt incident.
Waarom is deze dienst nodig?
Veel organisaties blijken niet goed voorbereid op een aanval. Pas als het zover is moet ad hoc worden bedacht welke stappen moeten of kunnen worden genomen. Met Red Teaming test u het draaiboek en de acties die uw IT-afdeling onderneemt. Juist in een nagebootste situatie komt het meest aan het licht en leert u waar de zwakheden zitten, die u vervolgens kunt wegnemen.

Hoe werkt het?
De inzet van Red Teaming is maatwerk. Samen met u bepalen we hoe een simulatie vormgegeven moet worden en wat het beoogde doel is. Vervolgens gaan we aan de slag en kijken we in hoeverre we bij uw organisatie kunnen binnendringen en vooral hoe er wordt gereageerd.
Na afloop ontvangt u een heldere, begrijpelijke rapportage met alle handelingen, reacties en bevindingen.
ThreadStone helpt!
De belangrijkste voordelen van Red Teaming
  • Inzicht in de vraag of u in control bent

    Worden hackpogingen gedetecteerd en gesignaleerd? Hoe wordt er gereageerd? Worden de juiste stappen doorlopen? Door ‘droog oefenen’ maakt Red Teaming dit allemaal inzichtelijk.

  • Meer bewustzijn van de slimheid van cybercriminelen

    Cybercriminelen voeren soms een bewuste aanval uit om uw IT`ers om de tuin te leiden. Alle aandacht gaat hiernaartoe en vervolgens worden de gegevens aan de achterkant van uw organisatie gestolen of wordt er op een andere manier schade berokkend. Kennis is macht: in Red Teaming kunnen we het bewustzijn van uw organisatie vergroten.

  • Simulatie van de praktijk

    Net als echte cybercriminelen blijven we proberen om uw systemen binnen te dringen. Lukt het niet op de ene manier, dan kijken we of we op een andere manier binnen kunnen komen. Als u Red Teaming goed doorstaat en als u de adviezen opvolgt, weet u dat u weerbaarder bent tegen de echte bad guys.