Awareness informatiebeveiliging

Niveau:

1 t/m 5

Gericht op:

Awareness informatiebeveiliging

Basis-awareness Plaatsen van verkeersborden

Verkeersborden, verkeerslichten en wegwijzers helpen om veilig te kunnen rijden en snel de weg te vinden. Ze maken ook duidelijk wat er van iedere verkeersdeelnemer wordt verwacht.

Wat doen we?
u ontvangt posters en eventuele andere gadgets om het bewustzijn rond informatiebeveiliging van uw medewerkers te stimuleren en hun de weg te wijzen. We plaatsen als het ware duidelijke verkeersborden binnen uw organisatie.
Waarom is deze dienst nodig?
Het gedrag van uw medewerkers is essentieel voor een weerbare organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het zorgvuldig omgaan met wachtwoorden, gebruik van cloudapplicaties, openbare WiFi en privécomputers. Dit betekent dat ze betrokken moeten worden bij informatiebeveiliging en dat het onderwerp continu aandacht krijgt. Om te beginnen moet het duidelijk zijn wat u van uw medewerkers verwacht. Daarna kunt u op verschillende manieren informatiebeveiliging op de agenda houden. Zo bouwt u samen met uw medewerkers aan de weerbaarheid van uw organisatie.

Hoe werkt het?
U ontvangt van ons een voorbeeld Personeelshandboek Informatiebeveiliging (in Microsoft Word), dat u desgewenst kunt aanpassen voor uw organisatie. In dit personeelshandboek staan allerlei voorbeeldrichtlijnen voor hoe medewerkers met hun systemen en informatie omgaan. Door hier een volledig eigen document van te maken en dit al bij indiensttreding door te nemen met nieuwe medewerkers, geeft u duidelijk aan wat u verwacht met betrekking tot de beveiliging van informatie.
Ook leveren we posters die u kunt ophangen, om dit beleid verder te ondersteunen. U heeft de keuze uit standaard- en maatwerkposters. Daarnaast kunnen we helpen met andere gadgets om het bewustzijn van medewerkers te vergroten dat zij zelf een belangrijke rol spelen in informatiebeveiliging.
ThreadStone helpt!
De drie belangrijkste voordelen van de basis-awareness
  • Laagdrempelig

    U verhoogt het bewustzijn rond informatiebeveiliging op een laagdrempelige en aansprekende manier. Dankzij onze dienst heeft u de beschikking over effectieve middelen.

  • Maak uw verwachtingen aan medewerkers duidelijk

    Het Personeelshandboek Informatiebeveiliging helpt u om het gewenste gedrag ten aanzien van informatiebeveiliging duidelijk en bespreekbaar te maken.

  • Meer bewustzijn: een weerbaarder organisatie

    Doordat u met regelmaat informatiebeveiliging onder de aandacht brengt, vergroot u de digitale weerbaarheid van uw organisatie.