ThreadStone voert Cyber Kracht Meting uit voor FERM

ThreadStone voert Cyber Kracht Meting uit voor FERM

ThreadStone heeft met Security Delta de afgelopen maanden nauw samengewerkt bij het uitvoeren van de eerste Cyber Kracht Meting voor de bij FERM aangesloten bedrijven in de Rotterdamse haven.

Voor de Cyber Kracht Meting is in openbare bronnen op internet gezocht naar kwetsbaarheden in relatie tot de domeinnamen van de betreffende organisaties. Bijvoorbeeld door te controleren of wachtwoorden van emailadressen van deze bedrijven gehackt zijn en dus verhandeld kunnen worden door cybercriminelen. Bij die aanpak is vooraf geen expliciete toestemming nodig, omdat het om openbare informatie gaat. FERM gaat nu de uitkomsten van deze metingen met de betrokken organisaties delen. De rapportages geven per organisatie aan welke cyberveiligheidsaspecten al goed zijn geregeld en welke extra aandacht verdienen. Ondernemers krijgen ook een duidelijke uitleg over hoe ze deze punten kunnen verbeteren. Op geaggregeerd niveau geven de uitkomsten ook een beeld dat kan worden gebruikt voor benchmarking.

ThreadStone is van plan om samen met Security Delta deze sector-meting ook te gaan toepassen voor andere branches, industriegebieden en samenwerkingsketens.

Interesse of wilt u meer weten? Neem contact met ons op!

Lees hier het persbericht van FERM: https://ferm-rotterdam.nl/nieuws/cyber-kracht-meting

Deel dit artikel