Secure Transfer Online - Q2 campagne ThreadPhish is uitgestuurd

Secure Transfer Online - Q2 campagne ThreadPhish is uitgestuurd

Onze phishing-campagnemail van het 2e kwartaal is kort geleden verstuurd, met Secure Transfer Online als gefingeerde afzender.

Steeds vaker worden bedrijven slachtoffer doordat medewerkers gevraagd wordt om een document te openen dat via een veilig medium, zoals Microsoft Office365 of Google docs, wordt toegestuurd. Dit document kan vervolgens een opmaat zijn om wachtwoorden te stelen (eerst inloggen op de nagemaakte microsoft of google omgeving) of om kwaadaardige software, zoals ransomware, te plaatsen. Met onze Secure transfer Online bootsen we een dergelijk scenario na.

Met deze niet van echt te onderscheiden phishing-campagnes stellen wij bedrijven in staat op een veilige manier hun medewerkers bewuster te maken van de risico’s van cybercriminaliteit. Wilt u weten hoe het werkt en hoe deze laagdrempelige campagnes bijdragen aan de digitale weerbaarheid van uw organisatie? Wij vertellen het u graag.

Deel dit artikel