Mainports Schiphol en Rotterdamse Haven bevorderen digitale weerbaarheid

Mainports Schiphol en Rotterdamse Haven bevorderen digitale weerbaarheid

Vandaag – 30 november 2016 - presenteren de twee Nederlandse mainports Schiphol en de haven van Rotterdam websites om de digitale weerbaarheid te bevorderen. De 2 initiatieven respectievelijk CYSSEC en  FERM genaamd, bieden een platform voor bedrijven ‘op het droge’, ‘in de lucht’ en ‘op het water’ in de mainports voor informatie en samenwerking over cyber beveiliging. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ondersteunt de mainports, omdat die een vitale functie hebben in de Nederlandse samenleving. Doel is om de gezamenlijke weerbaarheid in cybersecurity te verhogen. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van de NCTV biedt expertise en advies, response op dreigingen en het versterken van crisisbeheersing.

Veel bedrijven in de logistieke keten delen informatie met elkaar of hebben informatie processen volledig gedigitaliseerd. Dus een hack, of het stilvallen van systemen van een bedrijf kan een grote impact hebben op de continuïteit van een ander bedrijf. Cijfers uit het recente rapport van ABN AMRO: Cybersecurity voor logistiek dienstverleners, onderstrepen het belang voor betere informatievoorziening, -deling en samenwerking op het gebied van cybersecurity.

CYSSEC
Wilma van Dijk,  directeur Safety, Security & Environment Royal Schiphol Group: “Veiligheid heeft topprioriteit op Schiphol. Dit geldt zowel op de grond als in de lucht, maar zeker ook op de digitale snelweg. Als het gaat om cybersecurity is het van groot belang te kijken hoe we met elkaar digitalisering veilig en vertrouwd kunnen houden. De ambitie van Schiphol om de beste Digital Airport te zijn, brengt mooie oplossingen, waarvan onze passagiers, de airlines en alle andere organisaties op Schiphol dagelijks profiteren. Wij zijn zeer verheugd dat Schiphol, gesteund door het NCTV, kennis en middelen beschikbaar stelt aan de 400 partners op Schiphol om veilig met IT en digitalisering om te kunnen gaan”.

FERM Rotterdam
 “In mijn rol als Port Cyber Resilience Officer wil ik het bewustzijn over digitale veiligheid en cybersecurity onder bedrijven in de Rotterdamse haven vergroten, maar ook praktische handvatten aanreiken. Sommige bedrijven weten niet waar ze moeten beginnen”, aldus René de Vries, (rijks)havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam. In een tijd dat ontwikkelingen in digitalisering in rap tempo gaan, is het van belang dat organisaties samenwerken, en -  ondanks de gevoeligheid van het onderwerp - elkaar helpen door informatie en tips te delen. Kortom: FERM staan. De Gemeente Rotterdam, Zeehavenpolitie, Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam dragen bij aan dit initiatief; financieel en met mankracht.

De FERM website, ferm-rotterdam.nl, biedt het platform waarop bedrijven verder op weg worden geholpen met een bundeling van de juiste informatie en tips. De komende maanden wordt de website verder uitgebreid en er wordt op 23 maart 2017 een cybersecurity event georganiseerd voor klanten in de Rotterdamse haven.

De website Cyssec (Cyber Synergie Schiphol Ecosysteem) www.cyssec.nl is een platform dat de organisaties op Schiphol concrete handvatten biedt voor het bevorderen van cybersecurity. Door kennis en informatie te delen en best practices uit te wisselen wil Schiphol zijn partners ervan bewust maken dat zij direct of indirect afhankelijk van elkaar zijn. Naast het digitale platform gaat Schiphol in 2017 ook informatiebijeenkomsten organiseren.

Voor meer informatie:

Tie Schellekens, persvoorlichter Havenbedrijf Rotterdam, 06-53325334 of j.schellekens@portofrotterdam.com

Gedi Schrijver, woordvoerder Schiphol Groep, 020-6012673 of press@schiphol.nl

Ward Bezemer, woordvoerder Ministerie Veiligheid & Justitie, 06-25684395 of w.bezemer@minvenj.nl

 

Deel dit artikel