ABN AMRO en ThreadStone Cyber Security starten een pilot voor ondernemers

ABN AMRO en ThreadStone Cyber Security starten een pilot voor ondernemers

ABN AMRO en ThreadStone starten deze week met een pilot: op het Doorpakken-platform van ABN AMRO worden de komende maanden twee nieuwe cybersecuritydiensten  aangeboden. Doorpakken is een digitaal platform dat ondernemers laat kennismaken met nieuwe oplossingen voor de uitdagingen die zij ervaren in hun ondernemerschap. Het aanbieden van meer dan alleen bankproducten draagt bij aan veiliger, duurzamer en slimmer ondernemen.

De twee diensten die worden aangeboden zijn de gratis Websitecheck en een Hacktest voor een gereduceerd tarief.

De Websitecheck is een laagdrempelige maar zinvolle automatische controle van de website en e-mail van een onderneming, op basis van publiek toegankelijke bronnen op het internet. Ondernemers die deze check laten uitvoeren, ontvangen een handige rapportage, waarmee zij hun cyberweerbaarheid in de basis al kunnen versterken. Uit recent onderzoek van ABN AMRO blijkt namelijk dat het percentage door cybercriminaliteit getroffen bedrijven in een jaar tijd is gestegen van 29 naar 45 procent.

Ondernemers die een stap verder willen, kunnen een Hacktest laten doen. Deze uitgebreidere test controleert de digitale systemen op kwetsbaarheden, waarna de klant een uitgebreid rapport krijgt en een persoonlijke toelichting van een cyberexpert. De resultaten en inzichten kunnen worden gebruikt om gericht maatregelen te treffen om cyberrisico’s te verkleinen.

Uit deze pilot willen beide partijen leren of de uitbreiding van het aanbod ondernemers aanzet tot het treffen van passende maatregelen om voldoende beschermd te zijn tegen cyberrisico’s. Op Doorpakken is alles te vinden over deze cybersecurity diensten (https://doorpakken.abnamro.nl/).

Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gevolgd.

Deel dit artikel