ThreadStone helpt Rotterdamse haven om beter weerbaar te worden!

ThreadStone helpt Rotterdamse haven om beter weerbaar te worden!

Hoe FERM sta jij?
Veel bedrijven in de logistieke keten delen informatie met elkaar of hebben informatie processen volledig gedigitaliseerd. Dus een hack, of het stilvallen van systemen van een bedrijf kan een grote impact hebben op de continuïteit van een ander bedrijf. Cijfers uit het recente rapport van ABN AMRO: Cybersecurity voor logistiek dienstverleners, onderstrepen het belang voor betere informatievoorziening, -deling en samenwerking op het gebied van cybersecurity.

Het havenbedrijf van Rotterdam wil samen met Deltalinqs, Gemeente Rotterdam en de Zeehavenpolitie het bewustzijn rond digitale veiligheid en cybersecurity onder bedrijven in de Rotterdamse haven vergroten. Daarnaast wil men praktische handvatten aanreiken, want sommige bedrijven weten gewoon niet waar ze moeten beginnen. Het is de bedoeling dat bedrijven elkaar helpen en samenwerken om - met elkaar - digitaal beter weerbaar te worden, ofwel FERM te staan!

ThreadStone levert middels haar CyberStatus platform een omgeving om het eerste inzicht aan bedrijven te geven op het technische vlak. Vanuit dit inzicht kunnen bedrijven zélf gaan acteren om hun beveiligingsbeleid aan te scherpen en verbeteringen door te voeren (zowel technisch, beleidsmatig/organisatorisch/procedureel als aan de menselijke kant (awareness).

 

 
Deel dit artikel