ThreadStone in innovation room op Security Research and Innovation Event 2016

ThreadStone in innovation room op Security Research and Innovation Event 2016

Het event is powered bij HSD en wordt o.a. georganiseerd in samenwerking met de Europese Commissie (DG Home & Migration), FIOD en ENLETS. Vele internationale bedrijven, overheden en kennisinstellingen komen er samen om de huidige veiligheidsuitdagingen van Europa te bespreken waaronder terrorisme, grensbewaking, cybercrime en fraude. Ook worden er afspraken gemaakt hoe er beter internationaal samengewerkt kan worden.
Wij nodigen u graag uit om bij dit event en de twee officiële openingsmomenten aanwezig te zijn:

  • Opening SRIE2016 door minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur (1 juni om circa 11.00 uur)
  • Opening Innovation Room door de Haagse wethouder Ingrid van Engelshoven (1 juni om circa 9.30 uur)

Het SRIE2016 programma bestaat verder uit een Conferentie, Workshops, Innovation Room en Matchmaking programma en is gratis toegankelijk. Het event biedt in navolging van de NSS en GCCS weer een mooi internationaal podium om te laten zien hoe we binnen Nederland/HSD de samenwerking op gebied van veiligheid hebben georganiseerd.

Eindgebruikers 

Tijdens dit event komen belangrijke internationale belanghebbenden samen, zoals beleidsmakers, ondernemers, academici, projectcoördinatoren en (Europese) eindgebruikers zoals de politiediensten en FIOD. Deze diversiteit aan bezoekers garandeert nieuwe inzichten over innovatieve aanpakken en producten om burgers te beschermen. De behoeftes van de eindgebruikers zijn hierbij prioriteit. Daarom heeft het European Network of Law Enforcement Technology Services (ENLETS) in aanloop naar het event een aantal workshops georganiseerd met deze eindgebruikers. Tijdens deze bijeenkomsten zijn concrete veiligheidsvragen bij de eindgebruikers op gehaald en is gekeken hoe zij kunnen profiteren van onderzoek en innovaties om zo hun operationele capaciteiten te versterken. De uitkomsten zijn uitgangspunt geweest voor het inhoudelijke programma van het event.

ThreadStone en Veilig Zakelijk Internetten (winnaar European Crime Prevention Awards)

Wij leggen in de innovation room graag uit wat de rol van ThreadStone is geweest binnen het project Veilig Zakelijk Internetten dat eind 2015 de European Crime Prevention Awards (ECPA) heeft gewonnen. Dit succesvolle project - gesubsidieerd vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie - dat is uitgevoerd door MKB Nederland, CCV, Dutch Network Group, KPN, MKB Servicedesk, TNO, Verbond van Verzekeraars, de RPC's, ECP en ThreadStone heeft zich gericht op het bewuster maken van het MKB op het gebied van cybercriminaliteit, waarbij persoonlijk inzicht in de online kwetsbaarheid van websites en bedrijfsnetwerken is gegeven aan de bedrijven die zich hebben aangemeld. Kom langs, we leggen graag uit wat we hebben gedaan en waarom deze campagne zo succesvol is geweest!

U kunt zich hier aanmelden voor SRIE 2016: https://www.srie2016.com/registration

Voor meer informatie over de innovatie van ThreadStone: https://www.srie2016.com/innovation-room/threadscan

 

 
Deel dit artikel