Continuering van de hostinginfrascan in 2021

Continuering van de hostinginfrascan in 2021

Sinds vorig jaar maken we het samen met SIDN en de VvR voor registrars en hosters in Nederland mogelijk de infrastructuur te scannen. Doel is om hiermee de veiligheid van het .nl domein te verhogen. ThreadStone voert deze scans uit. Dit project - de hostinginfrascan - wordt in 2021 gecontinueerd en verder verbeterd!

Doelstelling van de hostinginfrascan: scanning bereikbaar maken voor alle registrars en hosters
Om de beveiliging van de technische infrastructuur van registrars en hosters op een hoger niveau te krijgen en te houden, is inzicht in de kwetsbaarheden essentieel. Dit krijg je door op grote schaal het hostingplatform te scannen, maar dit is kostbaar en hierdoor voor veel registrars en hosters niet haalbaar. Daarom ontwikkelden we in 2020 samen met SIDN en de Vereniging van Registrars (VvR) de zogenaamde hostinginfrascan. Deze scan helpt registrars en hosters om onverhoopte zwakke plekken te vinden in de infra. Dankzij de rapportage met aanbevelingen op een overzichtelijk dashboard kunnen registrars en hosters de beveiliging opvoeren en bijdragen aan de veiligheid van .nl.

Benchmark
Sinds het begin van dit project heeft ThreadStone al voor meerdere registrars servers gescand. De resultaten zijn voor de deelnemers waardevolle informatie. ThreadStone heeft de eigenaren voorzien van praktische tips en zij zijn hiermee voortvarend aan de slag gegaan. Zodra alle resultaten van de baseline scan én tweede scan binnen zijn zullen we in overleg met deze groep een benchmarkrapport uitbrengen. Zodra hier meer informatie over is, zal dit volgen op onze site.

Next steps; wat willen we dit jaar bereiken?
Om een stevige volgende stap te kunnen zetten in het versterken van het .nl-domein, is het van belang dat de beveiliging van álle hostingsplatforms op orde is en blijft. Hoe meer deelnemers, hoe groter de impact. Door de resultaten te benchmarken, kunnen partijen zelf zien hoe hun beveiliging presteert ten opzichte van de benchmark. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk registrars en hosters deelnemen en enthousiast zijn over de hostinginfrascan. We willen het aantal deelnemers dit jaar daarom minimaal verdubbelen, vooral door te leren van ervaringen.

Bijna gratis
Omdat er veel aan gelegen is het .nl-domein zo veilig mogelijk te houden, neemt SIDN het merendeel van de kosten van de scans voor haar rekening. Met ingang van 2021 is de eigen bijdrage voor deelnemers nóg verder teruggebracht om zo het aantal deelnemers verder te kunnen verhogen.

Bel of mail gerust als je vragen hebt
Alle informatie vind je op www.hostinginfrascan.nl.

Voor het persbericht van de start van de hostinginfrascan verwijzen we naar https://www.threadstone.eu/nieuws/press/SIDN-en-de-Vereniging-van-Registrars-kiezen-voor-ThreadStone

Deel dit artikel