Top 3 cyber-kwetsbaarheden MKB 2021

Top 3 cyber-kwetsbaarheden MKB 2021

P E R S B E R I C H T

Oktober is European Cyber Security Month

Top 3 cyber-kwetsbaarheden MKB 2021

Den Haag, 6 oktober 2021 – In het kader van de Europese cybersecuritymaand komt ThreadStone Cyber Security dit jaar weer met de top 3 van kwetsbaarheden binnen het MKB.

Om de aandacht te blijven vestigen op digitale weerbaarheid, komt ThreadStone in het kader van oktober-cybersecuritymaand met de top 3 van meest voorkomende kwetsbaarheden binnen het MKB. Deze top 3 is gebaseerd op de totale geanonimiseerde bevindingen van ThreadStone tijdens uitgevoerde nulmetingen in de eerste drie kwartalen van 2021. Daarbij ligt de nadruk op bedrijven met een omvang 25 – 1.500 medewerkers.

Top 3 kwetsbaarheden cybersecurity MKB 2021

1.    Ontbreken van beleid.

  • Medewerkers weten niet wat er op het gebied van cybersecurity en informatiebeveiliging (IB) van hen wordt verwacht. Bij in- en uitdiensttreding wordt geen uitleg gegeven en tussentijds vindt alleen ad hoc uitleg en bijsturing plaats over wat de verwachtingen zijn ten aanzien van informatiebeveiliging.
  • Er ligt geen incidentenplan klaar. Bij veel organisaties is het ‘op goed geluk’ of ‘praktisch nadenken/doen’ op het moment dat zich een incident voordoet.
  • Cybersecurity wordt vaak alleen bij de ICT-afdeling of -verantwoordelijke ondergebracht. Hierdoor beperkt het zich bij veel organisaties tot alleen technische maatregelen.

2.    Gebrek aan inzicht.

  • Er is geen overzicht van apparatuur en software die aan het netwerk zijn gekoppeld. Het gevolg: veel van deze apparaten hebben nog de standaard wachtwoorden, beveiliging ontbreekt soms überhaupt, en patching/updating loopt achter. Ook is er geen inzicht in welk verkeer er over het netwerk loopt.
  • Hetzelfde geldt voor publieke IP-adressen en websites: organisaties weten niet welke internetdeuren zij hebben, terwijl dit voor cybercriminelen een van de meest eenvoudige aanvalspaden vormt (naast of in combinatie met phishing).

3.    Beveiliging van cloudapplicaties is niet goed overdacht.

  • Cloudapplicaties stellen andere eisen aan beveiliging dan on premise-applicaties. Hoe authentiseer en hoe autoriseer je, wie zorgt voor regelmatige controles, hoe wordt de back-up geregeld, hoe heeft de leverancier zijn beveiliging en back-up & recovery geregeld? Belangrijke vragen waarop het antwoord eigenlijk direct gegeven zou moeten kunnen worden, wat in de praktijk vaak niet zo is.

We zien dat het risicobewustzijn groeit,’ zegt René van Etten, algemeen directeur van ThreadStone. ‘Dat wordt ook ingegeven door ketenwerking: grote klanten vragen hoe cybersecurity en informatiebeveiliging zijn geregeld. Ook merken we, vooral bij het middenbedrijf, dat accountants meer en betere vragen hierover beginnen te stellen. En ten slotte merken we bij steeds meer organisaties de angst voor ransomware. Toch is het voor veel bedrijven nog niet vanzelfsprekend om cyberrisico’s te benaderen als strategisch, financieel en operationeel risico. En daar dus passende maatregelen voor te nemen op het gebied van beleid, techniek en menselijk gedrag.’

Bij cyberweerbaarheid en mogelijke kwetsbaarheden zijn de ogen vaak gericht op grotere organisaties. ThreadStone Cyber Security vindt het belangrijk om ook het MKB digitaal weerbaarder te maken. De dreiging en impact zijn hier even groot als in de grootzakelijke markt, maar de budgetten zijn lager. Van de ondernemers weet bovendien 43% niet wat zij moeten doen als zij slachtoffer zijn van cybercriminaliteit. Als het gebeurt, is een schadelast van 50 duizend euro of meer geen uitzondering. ThreadStone zet daarom in op pragmatische en betaalbare cybersecurity maatregelen voor het MKB.

- - - - - - -

Meer informatie:

ThreadStone Cyber Security: René van Etten, info@threadstone.eu, 085-0607000

Over ThreadStone Cyber Security

ThreadStone Cyber Security is in 2014 gestart met één belangrijke missie: het Nederlandse en Europese internet veiliger maken. Zowel voor grote als kleinere organisaties biedt ThreadStone betrouwbare, praktische en betaalbare cybersecurity-oplossingen die het zelf ontwikkelt en levert vanuit Europa. ThreadStone was een van de betrokken partijen bij de campagne Veilig Zakelijk Internetten. Het bedrijf is gevestigd op de The Hague Security Delta.

www.threadstone.eu

Deel dit artikel