Eerste inzichten in resultaten Hostinginfrascan

Eerste inzichten in resultaten Hostinginfrascan

Sinds 2014 zetten wij ons in voor een veiliger internet. Samen met SIDN en de VvR maken we het voor hosters in Nederland mogelijk de infrastructuur te scannen op technische kwetsbaarheden en ze daarmee veiliger te maken. ThreadStone voert deze scans uit. Nu volgt een rapport waarin de belangrijkste bevindingen van de scans zijn beschreven.

Om de beveiliging van hun technische infrastructuur op een hoger niveau te krijgen en te houden, is het voor hostingbedrijven essentieel om inzicht te hebben in eventuele kwetsbare plekken in hun platform. Hiervoor is het noodzakelijk om op grote schaal het hostingplatform te (laten) scannen op kwetsbaarheden. Dit is duur en hierdoor voor veel bedrijven niet haalbaar. Daarom hebben SIDN en de Vereniging van Registrars samen met ThreadStone de zogenaamde hostinginfrascan ontwikkeld. Deze scan geeft hostingbedrijven het benodigde inzicht in de beveiliging van hun platform. .nl-registrars en hostingbedrijven kunnen terecht op www.hostinginfrascan.nl voor meer informatie en om zich aan te melden.

Het rapport met de belangrijkste bevindingen is te vinden op https://publications.sidn.nl/hostinginfrascan?utm_medium=threadstone. Het rapport biedt inzicht in:

  • de gemiddelde veiligheidsscore van de deelnemers
  • het verbeterpotentieel van deelnemers die 2 scans hebben uitgevoerd
  • inzicht in de belangrijkste kwetsbaarheden
  • feedback uit deelnemer enquêtes

 

Deel dit artikel