Budgetten bepalen voor 2020? Denk aan digitale weerbaarheid!

Budgetten bepalen voor 2020? Denk aan digitale weerbaarheid!

Budgetten bepalen voor 2020? Denk aan digitale weerbaarheid

Het najaar is niet alleen de tijd van storm, regen en vallende bladeren, dit is ook dé periode dat de budgetten voor komend jaar worden bepaald.

Het is logisch dat organisaties daarbij in de eerste plaats focussen op de primaire processen. Welke activiteiten hebben een directe link met de financiële resultaten? Dat zijn de posten waar als eerste budget voor wordt vrijgemaakt. Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt een logische en verstandige keuze.

Gelukkig zijn er ook veel organisaties die zich realiseren dat meer indirecte activiteiten ook aandacht en investering verdienen. Neem opleidingen voor medewerkers. Het is de afgelopen decennia bijna common sense geworden om te zorgen voor continue ontwikkeling. Een leven lang leren: zo houd je medewerkers gemotiveerd, betrokken en “fit for the job”.

Gezien de steeds verdergaande digitalisering willen wij vanuit onze business en praktijkervaring een lans breken om ook te kijken naar budget voor digitale weerbaarheid. Niet alleen vanuit de IT-kant van de organisatie. Maar juist ook vanuit de menselijke kant. Want vaak blijkt dat de menselijke schakel toch de zwakste is. Dat bewijzen verschillende incidenten van het afgelopen jaar – van een groeiende schadelast door CEO-fraude tot het onbedoeld en onbewust binnenlaten van malware op het bedrijfsnetwerk met alle gevolgen van dien. Voeg daarbij een wereldwijd almaar aanwassend aantal kwetsbaarheden in systemen. Gaat het mis, dan kan de impact zo ver reiken dat alle primaire processen vast komen te lopen…

Risico = kans x impact. Wat ons betreft is het goed om naast de technische ook de menselijke kant van informatiebeveiliging en cyberweerbaarheid mee te nemen in de budgetbepaling voor komend jaar. Een relatief kleine investering in het bewustzijn van medewerkers kan het verschil maken tussen een succesvol 2020 of een harde leerschool.

 

 
 
Deel dit artikel