Eendracht maakt macht

Eendracht maakt macht

Nu de noodzaak, maar vooral de wil van Mkb’ers er is om de ingrijpende veranderingen van de GDPR te implementeren, wordt het tijd voor samenwerking. Alleen dán kan de sector ervoor zorgen dat iedereen op tijd klaar is.

Niet alleen de overheid moet Mkb’ers ondersteunen en duidelijkheid geven, ook andere (grote) partijen moeten hen aan de hand meenemen. Zonder hun hulp, raken de Mkb’ers verloren in het woud aan regels én oplossingen die nu steeds meer opkomen.

Kennis

Daarvoor is kennis nodig. Kennis over de regelgeving, kennis over technische oplossingen, maar ook over organisatorische veranderingen die nodig zijn. We zien dat bij grote corporates en enterprises IT-afdelingen hier al volop mee bezig zijn. Maar het zou goed zijn als zij hun (MKB-) leveranciers en klanten hierbij betrekken en hun kennis overdragen. 

Ook brancheverenigingen, verzekeraars en accountants hebben een belangrijke taak om hun leden en klanten te helpen bij het implementeren van de GDPR. Brancheverenigingen moeten ervoor zorgen dat leden antwoorden krijgen op vragen. Verzekeraars zullen moeten inzien dat cyber een serieuze bedreiging kan vormen voor de toekomst van haar klanten en dus dat zich nieuwe risico’s vormen die in kaart moeten worden gebracht en beperkt moeten worden. Tenslotte zal het restrisico verzekerd moeten worden. Accountants mogen bij grotere organisaties geen handtekening zetten als ze zich geen goed beeld kunnen vormen over de risico’s in relatie tot de continuïteit van de onderneming. 

Geloof mij, er zijn maar weinig accountants die de risico’s rond cyber goed kunnen inschatten en op basis daarvan een oordeel kunnen vormen over de continuïteit. Onwetendheid van de accountant betekent in feite dat ze jaarrekeningen niet mogen goedkeuren…

Niet in de laatste plaats zijn resellers en IT-partners belangrijke schakels. Zij zijn op de hoogte van alle technische oplossingen, kennen hun klanten als geen ander en kunnen dus snel inschatten wat er allemaal nodig is. Toch merken we helaas dat ook bij deze groep er nog te weinig kennis is over de GDPR en de beleidsmatige, organisatorische en menselijke kant van een goed informatiebeveiligingsbeleid.

Onze rol

En daarin ligt een rol voor Threadstone weggelegd. Om die kennis op niveau te krijgen en te houden, hebben we verschillende pakketten samengesteld. Pakketten die gericht zijn op het geven van inzicht om zo corporates en enterprises, accountants, verzekeraars, branche organisaties en IT’ers te ondersteunen in de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden rond cybersecurity. Samen kunnen we ook de grote groep MKB’ers helpen om cybersecure te worden en te blijven.

Eendracht maakt macht en kennis is macht. Laten we dus samen de kennis opdoen en delen. Alleen zo kunnen we er voor zorgen dat Ondernemend Nederland de zaken op orde heeft en veilig online zaken kan blijven doen. 

Deel dit artikel