Marketing

Om onze partners zo goed als mogelijk te ondersteunen stellen we allerlei materialen (o.a. marketingmateriaal, voorbeeldcontracten, berekeningen, API beschrijvingen etc.) ter beschikking. Nadat u partner bent geworden, ontvangt u de inlogcode om in te kunnen loggen op deze omgeving zodat u deze bestanden kunt downloaden.

De voorwaarden die voor deze materialen gelden zijn:

  • Ik hou me bij het gebruik van beeldmerken van ThreadStone Cyber Security, ThreadStone en CyberStatus aan de door ThreadStone Cyber Security aangegeven richtlijnen en huisstijlen;
  • Indien ThreadStone Cyber Security de richtlijnen en huisstijlen wijzigt, zal ik deze wijzigingen ook doorvoeren op de plaatsen waar ik ze heb gebruikt;
  • ThreadStone Cyber Security heeft het recht om het gebruik van materialen op te schorten of het verbruik te verbieden indien er niet wordt gehandeld conform de Partner overeenkomst;
  • Ik zal de materialen nooit zo inzetten, dat het publiek redelijkerwijs verondersteld dat de omgeving van of op enigerlei wijze gekoppeld is aan ThreadStone Cyber Security;
  • Ik zal geen domeinnamen gebruiken die verwarrend veel lijken op de merken van ThreadStone Cyber Security;
  • Ik gebruik de ter beschikking gestelde materialen alleen voor het bevorderen van de verkoop van Diensten van ThreadStone Cyber Security.
Marketing login image